วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจกรรมเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC ให้ครอบคลุมไปยังโรงเรียนของทุกเขตพื้นที่การศึกษา

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้ส่งบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ดังนี้
1.นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.นางสาวสุพิศตรา มั่นเขตวิทย์ ครูแนะแนว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
3.นางราตรี พงษ์เสือ ครูที่ปรึกษานักเรียน YC โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
4.นางสาวมยุรฉัตร สำราญจิต นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
5.นางสาวนิสา นวลจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
6.นางสาวเพชราภรณ์ เปี่ยมศิริ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
7.นางสาวสุพัตรา จันทร์จ้า นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2554 11:03

  อยากไปอีกอ่ะ หนุกดีค่ะ !!

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2554 11:06

  อยากหั้ยเพื่อนๆ ทุกคนได้ไป

  จะได้มีเพือนเยอะเหมือนเกด

  คิดถึงเพื่อนที่ ไป เป็น YC จัง^^

  ตอบลบ

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้