วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

การดำเนินงานห้องอุ่นใจในสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมชี้แจ้งแนวทาง
และจัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัด 50 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องอุ่นใจในสถานศึกษา
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมขวัญถุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
 

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

การอบรมครู ข เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมครู ข เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 30 กันยายน 2557

วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ให้จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ตามองค์ประกอบสำคัญของทักษะชีวิต 4 ด้าน (สพฐ.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสังกัด 183 คน

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ภาพกิจกรรม

Loading...