วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ ตามกิจกรรมติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/12557 สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมุูลนักเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ตามกิจกรรมติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/12557  สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ได้ที่นี่ คลิก

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

การดำเนินงานห้องอุ่นใจในสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมชี้แจ้งแนวทาง
และจัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัด 50 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องอุ่นใจในสถานศึกษา
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมขวัญถุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
 
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ภาพกิจกรรม

Loading...