วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

การจัดการฝึกอบรมครูผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ ตามกิจกรรมติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/12557 สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมุูลนักเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ตามกิจกรรมติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2/12557  สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ได้ที่นี่ คลิก
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ภาพกิจกรรม

Loading...